You are here

Publikationer
18/06/2003

Factsheet 40 - Hudallergiframkallande ämnen

Factsheet 40 - Hudallergiframkallande ämnen

1Yrkeshudsjukdomarna beräknas kosta EU 600 miljoner euro och ungefär 3 miljoner förlorade arbetsdagar om året. De drabbar i stort sett samtliga industri- och affärssektorer och tvingar många arbetstagare att byta jobb. För Europeiska arbetsmiljöveckan 2003 utarbetar arbetsmiljöbyrån en rad faktablad med information om arbetarskydd och hälsa I samband med farliga ämnen. Detta faktablad innehåller upplysningar om hudallergiframkallande ämnen och skyddsåtgärder för hudexponering.

Beställ ett tryckt exemplarEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV