You are here

Publikationer
18/06/2003

Factsheet 39 - Ämnen som framkallar allergier i andningsorganen

Factsheet 39 - Ämnen som framkallar allergier i andningsorganen

För Europeiska arbetsmiljöveckan 2003 tar arbetsmiljöbyrån fram en serie faktablad med information om arbetarskydd och hälsa I samband med farliga ämnen. Ämnen som framkallar allergier I andningsorganen är biologiska och kemiska agenser som kan orsaka dessa sjukdomstillstånd hos människor. I detta faktablad diskuteras viktiga egenskaper vid exponering för dessa agenser och lämpliga skyddsåtgärder.

Beställ ett tryckt exemplarEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV