Factsheet 35 - Att informera om farliga ämnen
07/03/2003 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 35 - Att informera om farliga ämnen

Keywords:Förebyggande av olyckor, Städpersonal, Construction, Farliga ämnen, Fisheries, Hälsovård, HORECA, Integrera arbetsmiljön i utbildningen, Underhåll, Nanomaterial, Arbetsmiljö och unga arbetstagare, Riskbedömning, Vägtransporter, Kvinnor och arbetsmiljö

Inför Europaveckan för hälsa och säkerhet i arbetet 2003 ger arbetsmiljöbyrån ut en serie faktablad om säkerhet och hälsa I arbetet med information om farliga ämnen. Effektiv information om riskerna för arbetstagarnas hälsa och hanteringen av dessa risker på arbetsplatsen är en gemensam utmaning för arbetsgivare, arbetstagare och deras företrädare. I detta faktablad redogörs för vad man bör tänka på för att nå ut med sitt budskap.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne