Factsheet 34 - Eliminering och ersättning av farliga ämnen
07/03/2003 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 34 - Eliminering och ersättning av farliga ämnen

Keywords:Jordbruk, Städpersonal, Construction, Farliga ämnen, Hälsovård, HORECA, Integrera arbetsmiljön i utbildningen, Underhåll, Nanomaterial, Riskbedömning, Kvinnor och arbetsmiljö

Temat för Europeiska arbetsmiljöveckan 2003 är att förebygga risker i samband med farliga ämnen. Arbetsmiljöbyrån har tagit fram en serie faktablad som fokuserar på att sprida information om hälsa och säkerhet i arbetet med avseende på farliga ämnen, däribland biologiska agenser. I detta faktablad beskrivs hur man går till väga för att eliminera eller ersätta farliga ämnen.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne