Factsheet 20 - Hur kan vi minska arbetsolyckorna?
01/11/2001 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 20 - Hur kan vi minska arbetsolyckorna?

Keywords:Förebyggande av olyckor

Att förebygga arbetsolyckor är ett mycket viktigt arbete och har valts som tema för Europeiska arbetsmiljöveckan 2001. Som ett led I förberedelserna studerades det olycksförebyggande arbetet i Europeiska unionens medlemsstater. I rapporten analyseras 22 olika insatser, såväl nationella som regionala, som har gjorts inom olika sektorer eller på företag.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne