You are here

Publikationer
09/07/2012

Factsheet 103 – Strategier för utbildning av lärare som ska ge undervisning om risker

Factsheet 103 – Strategier för utbildning av lärare som ska ge undervisning om risker

Detta faktablad grundar sig på en rapport som presenterar exempel där det ingår utbildning av aktiva och blivande lärare i antingen arbetsmiljöfrågor eller i att ge undervisning om risker. Det bästa vore om alla lärare fick utbildning i arbetsmiljöfrågor i sitt yrkesliv och i hur de kan integrera undervisning om risker i sitt dagliga arbete. Om det är en utmaning att få undervisning om risker integrerad i skolans kursplaner så är det ännu svårare att få med det i utbildningsprogram för framtida lärare. Exemplen presenterar dock olika angreppssätt och metoder som kan övervägas eller vidareutvecklas.

Beställ ett tryckt exemplarEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV