You are here

Publikationer
13/03/2017

Uppskattning av kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa: En analys av europeiska datakällor

Uppskattning av kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa: En analys av europeiska datakällor

I denna rapport presenteras resultaten av en undersökning av nationella och internationella datakällor om kostnaderna för arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall.

Syftet var att utvärdera kvaliteten och jämförbarheten mellan olika källor som ett första steg mot att uppskatta kostnaderna för olyckor och ohälsa i arbetslivet i Europa.

Undersökningen visade att det inte fanns tillräckligt med data för att bestämma dessa kostnader exakt. Rekommendationer har emellertid gjorts om att använda bedömningar för att överbrygga bristen på data.

Downloadin:EN