You are here

Publikationer
25/05/2018

Råd till arbetsgivare om hur medarbetare som har fått cancer kan återgå till arbetet

Råd till arbetsgivare om hur medarbetare som har fått cancer kan återgå till arbetet

Den här broschyren innehåller vägledning kring vad arbetsgivaren kan göra när en medarbetare får en cancerdiagnos.

Rekommendationerna rör fyra olika faser efter en diagnos: när arbetstagaren informerar arbetsgivaren om sin diagnos, behandlingsperioden, planering av arbetstagarens återkomst till arbetet och själva återkomsten.

För varje fas redogörs för nödvändiga arbetsmiljöåtgärder, arbetsgivarens ansvar och andra frågor som bör diskuteras med arbetstagaren.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV