You are here

Publikationer
06/07/2017

3D-tryck: en ny industriell revolution

3D-tryck: en ny industriell revolution

Inom tryckeribranschen är s.k. 3D-tryck relativt nytt och därför vet man inte mycket om konsekvenserna för arbetsmiljön.

Här ger en expert en kort introduktion till 3D-tryck och går igenom vilka risker som finns.

Du kommer att få en bättre förståelse för problemen och vilka förändringar som krävs för att arbetet med denna teknik ska vara säkert och inte medföra några hälsoproblem.

Downloadin:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT