You are here

OSHwiki

OSHwiki logo

OSHwiki är ett uppslagsverk på internet med korrekt och tillförlitlig information om arbetsmiljöfrågor (OSH, Occupational Safety and Health) som bygger på samarbete.

Alla kan använda OSHwiki, konsultera det, följa och dela artiklar. Ackrediterade författare kan snabbt och enkelt lämna bidrag till denna kunskapsbank som hela tiden utvecklas. Vi hoppas att OSHwiki också bidrar till en deltagandekultur, som är ett idealiskt sätt för alla som är aktiva inom arbetsmiljöområdet att bilda nätverk, samarbeta och skapa synergieffekter.

Vem bidrar till OSHwiki och hur?

Ackrediterade författare kan redigera, lägga till eller översätta innehåll inom följande huvudkategorier:

Ackrediterade författare kan också lägga till nytt innehåll om ämnen som intresserar dem.

Gå med i OSHwiki-gemenskapen

Om du tillhör en erkänd yrkesorganisation eller vetenskaplig organisation för arbetsmiljöfrågor och vill gå med i vårt nätverk av ackrediterade författare, fyller du i det här formuläret och skickar det till info@oshwiki.eu

Vetenskapliga kommittén för OSHwiki

Det grundläggande innehållet i OSHwiki skapades av de ledande arbetsmiljöinstituten i Europa. Representanter från några av dessa institut utgör den vetenskapliga kommittén för OSHwiki. Kommittén ger vägledning åt Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om strategiska frågor och utreder möjligheten för sociala anknytningar och deltagande via OSHwiki.