You are here

Så här använder du det interaktiva verktyget

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en detaljerad och omfattande undersökning som kartlägger hur arbetsmiljörisker hanteras på europeiska arbetsplatser. Med hjälp av verktyget kan du både se och dela med dig av Esener-uppgifter och läsa detaljerade svar på ett antal frågor i Esener. Svaren är uppdelade efter land, sektor och arbetsplatsens storlek.

Utforska verktyget


Ladda ned en utförlig användarmanual [pdf] på BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ytterligare analyser och resultat finns i rapporterna.

Anm.: Verktyget innehåller cirka 30 innehållsfrågor från chefsundersökningen Esener-1 och undersökningen Esener-2.

Vissa diagram kan inte skapas för vissa frågor, sektorer, storlekar på arbetsplatser och/eller länder eftersom utfallet inte är representativt. Eventuellt får du följande felmeddelande: ”Grafiken kan inte visas, eftersom utvalda data inte är representativa.” eller på grund av att urvalet saknas.