You are here

Infografik

I den digitala tidsåldern kan infografik vara ett slagkraftigt verktyg. Infografik kan användas för att uttrycka komplicerade sammanhang kortfattat och koncist så att de blir lätta att minnas och kan dessutom spridas via internet.