You are here

E-guide för att förebygga stress och psykosociala risker

E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-guiden för att förebygga stress och psykosociala risker finns tillgänglig i nationella versioner. Den ger information om arbetsrelaterad stress och psykosociala risker, för att bidra till den allmänna förståelsen för och medvetenheten om dessa frågor på arbetsplatserna.

E-guiden har utarbetats för att tillgodose behoven hos arbetsgivare och anställda på mindre företag, som börjar få upp ögonen för psykosociala risker på arbetsplatsen och behöver få vägledning om de första åtgärderna. Den innehåller bland annat

  • enkla förklaringar till arbetsrelaterad stress och psykosociala risker,
  • beskrivning av effekterna på företag och arbetstagare,
  • praktiska exempel på hur man kan förebygga och hantera psykosociala risker,
  • hänvisningar till nationell lagstiftning,
  • information om nationella resurser och praktiska verktyg.

Få tillgång till nationella versioner av e-guiden

Leta upp den version av e-guiden som är intressant för dig genom att söka på land och/eller språk.

instructies

Instruktioner

Ladda ner och visa e-guiden

Om du inte kan öppna och se e-guiden i din dator kan det bero på säkerhetsinställningarna. Se då till att datorn har dessa inställningar:

Aktivera ActiveX-kontroller/Avaktivera ActiveX-filtrering

Aktivera insticksprogrammet Flash

Aktivera blockeringen av popupfönster

E-guiden visas bäst med Flash Player 10 eller en senare version. Det brukar fungera med tidigare versioner men vi råder dig ändå att ladda ner FP10 från http://www.adobe.com/go/getflash för att guiden ska visas på bästa sätt.

Visa e-guiden online

Du kan läsa e-guiden online om du har någon av webbläsarna nedan. Se till att ActiveX-filtreringen är avaktiverad.

Windows:

Google Chrome (rekommenderas)

Internet Explorer 6 och senare versioner

Firefox 1.x och senare versioner

Opera 9.5 och senare versioner

Mac:

Safari 3 och senare versioner

Firefox 1.x och senare versioner

Google Chrome

Linux:

Firefox 1.x och senare versioner

Visa den nedladdade versionen av e-guiden (offlinevisning)

Ladda ner e-guiden till din dator så att du kan läsa den offline. Filerna som behövs är komprimerade i zip-filer och behöver först packas upp (extraheras) för att kunna öppnas. Följ anvisningarna som gäller för din dators huvudoperativsystem:

Windows:

Ladda ner/kopiera och packa upp zip-filerna på din lokala hårddisk

Kör filen Story.exe från de uppackade filerna

Mac:

Safari 3 och senare versioner

Ladda ner och packa upp zip-filerna på din lokala hårddisk

Kör filen Story.html från de uppackade filerna

Linux:

Firefox 1.x och senare versioner

Ladda ner och packa upp zip-filerna på din lokala hårddisk

Kör filen Story.html från de uppackade filerna

Anm.: Beroende på datorsystem och säkerhetsinställningar kan det i enstaka fall hända att e-guidens hyperlänkar till interna pdf-filer inte fungerar som de ska. Om detta sker kan du ändå hitta filerna. Leta i mappen med nedladdade filer efter undermappen story_content\external_files. Där finns alla pdf-filer lagrade.