You are here

Verktyg och publikationer

OiRA och de webbaserade verktygen gör det enklare att bedöma säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen.

I OSHwiki och våra publikationer hittar du mycket information om alla arbetsmiljöaspekter. Och Napo är en arbetsmiljöexpert som får de allra flesta att dra på mungiporna!