You are here

Verktyg och publikationer

Här hittar du alla våra publikationer och viktiga resurser för att öka medvetenheten och hantera risker: OiRA, OSHwiki, Napo-filmer och Napo för lärare, publikationer och webbaserade verktyg.

OiRA och de webbaserade verktygen gör det enklare att bedöma säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen.

I OSHwiki och våra publikationer hittar du mycket information om alla arbetsmiljöaspekter. Och Napo är en arbetsmiljöexpert som får de allra flesta att dra på mungiporna!