ESENER-1Välj en fråga

 

 

*I EU-genomsnittet ingår uppgifter för Kroatien, trots att landet inte var medlem i EU när fältarbetet för Esener-1 utfördes 2009 (Kroatien gick med i EU den 1 juli 2013). Uppgifterna för Kroatien har tagits med för att uppnå jämförbarhet med Esener-2. Detta har en mycket begränsad inverkan på EU-siffrorna jämfört med dem som ingår i Esener-1-publikationer och som avser EU-27.