You are here

Undersökningar och statistik om arbetsmiljö

Här hittar du resultaten från våra EU-omfattande undersökningar och opinionsundersökningar. De ger en ögonblicksbild av hur arbetsplatsriskerna hanteras och hur människor känner för sin arbetsmiljö.

Undersökningarna är själva grundbulten i vårt arbete och resultaten hjälper beslutsfattare och forskare att se framväxande trender. Här kan du hitta annan användbar arbetsmiljöstatistik: