You are here

Undersökningar och statistik om arbetsmiljö

Undersökningarna är själva grundbulten i vårt arbete och resultaten hjälper beslutsfattare och forskare att se framväxande trender. Här kan du hitta annan användbar arbetsmiljöstatistik: