Att arbeta med farliga kemikalier på ett säkert sätt i ett läkemedelsföretag
19/10/2018 Typ: Fallstudier 6 sidor

Att arbeta med farliga kemikalier på ett säkert sätt i ett läkemedelsföretag

Keywords:Kampanj 2018-2019

Den här fallstudien beskriver den deltagarbaserade strategi som ett läkemedelsföretag i Kroatien har antagit för att hantera riskerna som finns när man arbetar med farliga ämnen.

Företagets arbetsmiljöstrategi går längre än EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen kräver. Den innebär att riskbedömningen förbättras, att användningen av farliga kemikalier tas bort så långt möjligt och att tekniska åtgärder vidtas för att begränsa exponeringen. Eftersom merparten av de anställda är kvinnor läggs särskild tonvikt på medarbetare som är gravida eller ammar.

De viktigaste faktorerna i denna framgångsrika strategi för att minska farorna är utbildning och upplysningsverksamhet liksom medverkan av alla anställda i varje fas under framtagningen och genomförandet av nya åtgärder för kemikaliesäkerhet.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne