Arbetstagarmedverkan hjälper till att förebygga muskel- och skelettbesvär vid installation av varmvattenberedare

Keywords:

Denna fallstudie belyser de steg som ingår en deltagandebaserad insats för att minska arbetsmiljöriskerna för installatörer av varmvattenberedare och hur insatsen inlemmades i företagets förebyggandekultur.

Forskarna från det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet använde en innovativ metod som omfattade fokusgrupper av arbetstagare och felträdsanalys. I huvudsak medverkade arbetstagarna till att identifiera och prioritera risker och föreslå lösningar. När ledningen genomförde förslag för att förbättra utrustningen, arbetsstationernas utformning och installationsrutinerna reagerade arbetstagarna positivt.

De blev därmed mer medvetna och proaktiva när det gällde frågor som rörde deras säkerhet och hälsa.  

Ladda ner in: en | sk |