Välbefinnande på arbetsplatsen inom sektorn för tjänstekuponger i Belgien

Keywords:

År 2019 stod sektorn för personliga tjänster och hushållstjänster för 9,5 miljoner arbetstillfällen i EU-27. Av dem var 6,3 miljoner deklarerade och 3,1 miljoner odeklarerade. Den senaste makroekonomiska utvecklingen, såsom den ökande andelen yrkesverksamma kvinnor och den åldrande befolkningen i synnerhet, driver upp efterfrågan på personliga tjänster och hushållstjänster i Europa ännu mer.

Detta underlag, som fokuserar på sektorn i Belgien, visar att flera kännetecken som är specifika för yrken inom sektorn för personliga tjänster och hushållstjänster förhindrar arbetstagarna inom sektorn att känna välbefinnande på arbetsplatsen. Det handlar i synnerhet om fysisk arbetsbelastning, begränsad tid för rast mellan kunder, ensamarbete, brist på socialt erkännande samt de produkter och det material som används.

Det är därför av avgörande betydelse att det vidtas flera olika åtgärder inom sektorn för att förbättra hälsan och säkerheten för arbetstagarna. I det här underlaget finns praktiska rekommendationer. 

Ladda ner in: en | fr |