Utbildning av arbetsmiljöexperter i praktisk tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning
18/06/2018 Typ: Fallstudier 6 sidor

Utbildning av arbetsmiljöexperter i praktisk tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning

Keywords:Farliga ämnen, Kampanj 2018-2019

Det rumänska projektet CONOSCEDE visar hur norska experter, i samarbete med behöriga rumänska myndigheter, gav arbetsmiljöexperter en ökad förståelse för den kemikalielagstiftning som finns, till exempel Reach-förordningen och CLP-förordningen, och hur den efterlevs på bästa sätt. Deltagarnas behov utvärderades och man tog hänsyn till dem när utbildningarna utformades. I projektet användes en kombination av webbaserad utbildning och klassrumsundervisning, som visade sig vara framgångsrik när det gällde att öka deltagarnas kännedom och kunskap om lagstiftningen och hur den tillämpas.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne