Mot åldersvänligt arbete i Europa: ett livslångt perspektiv på arbete och åldrande från EU-byråer
29/06/2017 Typ: Rapporter 84 sidor

Mot åldersvänligt arbete i Europa: ett livslångt perspektiv på arbete och åldrande från EU-byråer

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017

I denna rapport belyses olika utmaningar i samband med en åldrande arbetskraft och innovativa lösningar diskuteras. Rapporten är ett samarbete mellan EU-Osha, Cedefop, EIGE och Eurofound där EU-Osha fungerat som samordnare. Var och en av EU-byråerna har riktat in sig på olika aspekter av demografiska förändringar och dess konsekvenser för sysselsättning, arbetsvillkor och arbetstagares hälsa och utbildning.

I rapporten undersöks arbetsvillkor, presenteras exempel på arbetsmiljöfrågor för en åldrande arbetskraft, ges ett jämställdhetsperspektiv och utforskas hur yrkesutbildning och livslångt lärande kan ge stöd till ett aktivt åldrande i arbetet.

 

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne