Distansarbete och hälsorisker i samband med covid-19-pandemin: exempel från arbetslivet och politiska konsekvenser

Keywords:

Samtidigt som distansarbete har bidragit till företagens utveckling och överlevnad under covid-19-pandemin har det resulterat i att arbetstagarna löper större risk för belastningsbesvär och psykiska hälsoproblem.

I den här rapporten granskas de arbetsmiljöproblem som är kopplade till distansarbete samt de åtgärder och bestämmelser som införts för att förebygga och hantera dem. I djupgående och öppna intervjuer med arbetstagare och arbetsgivare i tre utvalda länder har deltagarna delat med sig av positiva och negativa effekter av distansarbete under pandemin.

Eftersom distansarbete sannolikt kommer att vara ett mer vanligt förekommande arbetssätt efter pandemin avslutas rapporten med rekommendationer för hur man kan använda sig av det på ett framgångsrikt sätt och samtidigt skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Ladda ner in: en