Fackmässig bedömning av utökningen av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2)
11/04/2018 Typ: Rapporter 100 sidor

Fackmässig bedömning av utökningen av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2)

Keywords:ESENER, Researchers, Statistik

Den här rapporten lägger fram resultaten från en utförlig, fackmässig bedömning av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2). Bedömningen beställdes särskilt för att undersöka effekten av att undersökningspopulationen utökats till att omfatta mikroföretag och företag inom jordbruks-, skogsbruks- och fiskerinäringen.

Kvaliteten på uppgifterna tycks inte ha blivit sämre av att de här företagen har tagits med i undersökningen. Ett viktigt steg har tagits för att bygga upp ett tillförlitligt faktaunderlag, eftersom dessa företag bidrar till ekonomin i betydande grad. Rapporten innehåller också några rekommendationer för att förbättra stickprovsförfarandena. Dessa rekommendationer skulle kunna genomföras före Esener-3.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne