De förändrade leveranskedjorna och hur dessa kommer att påverka arbetsmiljön
15/05/2020 Typ: Diskussionsunderlag 9 sidor

De förändrade leveranskedjorna och hur dessa kommer att påverka arbetsmiljön

Keywords:Framväxande risker

Leveranskedjan och dess förändringar innebär stora utmaningar för hanteringen och regleringen av arbetsmiljön, både i nuläget och framöver. Inom delar av dessa strukturer – och de affärsförhållanden som föranleder dem – finns det dock även utrymme för förbättring av arbetsmiljöstyrningen och stödet på arbetsmiljöområdet, som krävs för att vi ska stå redo att möta de nya scenarier som kommer att bli allt vanligare. I denna artikel tar vi utgångspunkt i de senaste forskningsresultaten och undersöker både utmaningarna och möjligheterna på arbetsmiljöområdet som förändringarna i leveranskedjan kommer att medföra.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne