Sammanfattning – Priorities for occupational safety and health research in Europe for the years 2013–2020, en rapport om prioriteringar inom EU:s arbetsmiljöforskning 2013–2020
21/03/2014 Typ: Rapporter 24 sidor

Sammanfattning – Priorities for occupational safety and health research in Europe for the years 2013–2020, en rapport om prioriteringar inom EU:s arbetsmiljöforskning 2013–2020

Keywords:Framväxande risker

Under 2012 utarbetade Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) en rapport för att fastställa prioriterade områden inom arbetsmiljöforskningen för 2013–2020. Syftet var att ge underlag för utarbetandet av en arbetsmiljöstrategi för EU och att bidra till att uppnå målen i EU:s forskningsramprogram Horisont 2020, liksom att främja samordningen och finansieringen av arbetsmiljöforskningen inom EU. Rapporten är en uppdatering av Europeiska arbetsmiljöbyråns arbetsdokument Priorities for occupational safety and health research in the EU-25, som publicerades 2005, med beaktande av den senaste vetenskapliga utvecklingen på området, förändringar i arbetslivet och aktuella trender som påverkar arbetsmiljön.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne