Ökad förståelse av arbetsmiljöstyrning, psykosociala risker och arbetstagarnas medverkan genom Esener – en sammanfattning av fyra sekundära analyser
17/04/2012 Typ: Rapporter 16 sidor

Ökad förståelse av arbetsmiljöstyrning, psykosociala risker och arbetstagarnas medverkan genom Esener – en sammanfattning av fyra sekundära analyser

Keywords:Framväxande risker, ESENER, Leadership, Riskbedömning, Statistik

Inom ramen för Esener har man gjort 36 000 intervjuer och sammanställt en stor mängd jämförbara data om hur hälsan och säkerheten på arbetsplatserna i Europa hanteras. Huvudresultaten offentliggjordes 2010. Med hjälp av Esener är det också möjligt att göra fördjupade statistiska analyser och identifiera bakomliggande problem. Detta var målsättningen med fyra sekundäranalysprojekt som genomförts utifrån Esener-data. Resultaten visas i den här sammanfattningen. De fyra rapporterna fokuserar på följande: Arbetsmiljöstyrning; Arbetstagarrepresentation och samråd om arbetsmiljön; Faktorer som har samband med effektiv hantering av psykosociala risker; Hantering av psykosociala risker – drivfaktorer, hinder, behov och vidtagna åtgärder

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne