Sammanfattning – Framsynthetsprojekt om nya och framväxande arbetsmiljörisker i samband med digitaliseringen fram till 2025
29/11/2018 Typ: Rapporter 41 sidor

Sammanfattning – Framsynthetsprojekt om nya och framväxande arbetsmiljörisker i samband med digitaliseringen fram till 2025

Keywords:ICT/digitalisation, Framväxande risker

I denna rapport presenteras slutresultaten av ett omfattande framsynthetsprojekt som behandlar utvecklingen av digitala tekniker och hur den förändrar var, när och hur arbetet utförs.

Genom att ta fram fyra scenarier har man tittat på hur dessa förändringar kan komma att påverka arbetsmiljön fram till 2025.

Varje scenario innebär olika utmaningar och möjligheter på arbetsmiljöområdet. Forskningen ska hjälpa läsarna att bättre förstå hur digitaliseringen kan påverka arbetsmiljön i EU och att utforma strategier för att bättre kunna hantera dessa förändringar av arbetet och arbetsmiljön.

Download in:BG | EN | ES | ET | LT | NO | PL | PT

Fler publikationer om detta ämne