Sammanfattning: En datadriven metod för att bedöma exponeringen för farliga ämnen på arbetsplatser i EU
17/01/2019 Typ: Rapporter 29 sidor

Sammanfattning: En datadriven metod för att bedöma exponeringen för farliga ämnen på arbetsplatser i EU

Keywords:Kampanj 2018-2019

I den här sammanfattande rapporten redovisas grunderna i en datadriven metod som har tagits fram för att bedöma exponeringen för farliga ämnen på arbetsplatser i EU och som ska ligga till grund för övervakning av trender och utvecklingen när det gäller exponering och användning.

Rapporten innehåller även en sammanfattning av den metod som har använts – en kombination av offentligt tillgängliga uppgifter och expertutlåtanden och annan information från experter – för att identifiera och prioritera farliga ämnen.

Rapporten belyser även nackdelarna med metoden och innehåller förslag på potentiella förbättringar och nästa steg.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne