Utbyte av cancerogena och neurotoxiska lösningsmedel som användes vid garvning
03/09/2018 Typ: Fallstudier 4 sidor

Utbyte av cancerogena och neurotoxiska lösningsmedel som användes vid garvning

Keywords:Farliga ämnen, Kampanj 2018-2019,

Fallstudien lyfter fram ett bra exempel från ett skotillverkningsföretag i Spanien. Den visar hur man genom att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga kan förbättra arbetsmiljön för medarbetarna, och hur viktigt det är med utbildning och dialog.

Fallstudien handlar om en 25-årig anställd som exponerades för farliga lösningsmedel på jobbet och hur det drabbade hennes hälsa. Till följd av den här och andra allvarliga incidenter tog företaget hjälp av arbetsmiljöexperter, myndigheter och fackliga företrädare. Företaget införde utbildning, bytte ut lösningsmedel och vidtog ytterligare tekniska åtgärder för att minska arbetstagarnas exponering för skadliga lösningsmedel.

Dessutom ändrade företaget sin produktionsprocess och köpte förbehandlat skinn för att få bort ett farligt arbetsmoment.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne