Smart personlig skyddsutrustning: intelligent skydd för framtiden
02/06/2020 Typ: Diskussionsunderlag 11 sidor

Smart personlig skyddsutrustning: intelligent skydd för framtiden

Keywords:ICT/digitalisation, Framväxande risker

I denna artikel behandlas utvecklingen av smart personlig skyddsutrustning för arbetsplatsen. Smart personlig skyddsutrustning kombinerar traditionella skydd med bättre material eller elektroniska komponenter och den kan samla in data om användaren, arbetsmiljön eller hur den används. Även om denna nya teknik lovar bättre säkerhet och bekvämlighet för arbetstagare så finns det fortfarande många hinder som måste övervinnas för att tekniken ska kunna användas framgångsrikt.

I artikeln skisseras de utmaningar som intressenter står inför, till exempel behovet av att upprätta standarder och en lämplig ram för provning och certifiering. I artikeln finns rekommendationer för att hjälpa intressenterna att dra största möjliga nytta av fördelarna med smart personlig skyddsutrustning, samtidigt som vikten av samarbete mellan användare och tillverkare inom detta område understryks.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne