Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU ur arbetsplatssynpunkt)
19/06/2018 Typ: Rapporter 163 sidor

Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU ur arbetsplatssynpunkt)

Keywords:Microenterprises

I den här rapporten läggs resultaten fram från en undersökning avseende kunskap om och erfarenheter av arbetsmiljö i 162 mikro- och småföretag, vilka har valts ut från flera olika ekonomiska sektorer i nio EU-länder: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. I varje fallstudie ingick ett besök hos det deltagande företaget och intervjuer med ägaren/chefen och en arbetstagare, liksom observationer av företagets verksamhet.

En av de vanligaste inställningarna hos de undersökta mikro- och småföretagen är att man är mycket reaktiv och anser att ”sunt förnuft” räcker som arbetsmiljöåtgärd och att man underskattar hälsorisker. Det finns också uppenbara externa faktorer som påverkar mikro- och småföretags verksamhet och arbetsmiljöarbete, bland annat lagstiftningen i landet och samhällsekonomiska förhållanden. I rapporten diskuteras vilken inverkan dessa inställningar och faktorer har.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne