Arbetsmiljön i mikro- och småföretag i EU: från policy till praxis – beskrivning av bra exempel
20/12/2017 Typ: Rapporter 283 sidor

Arbetsmiljön i mikro- och småföretag i EU: från policy till praxis – beskrivning av bra exempel

Keywords:Microenterprises

I denna rapport presenteras ett urval av fallstudier av framgångsrika insatser för att nå ut till mikro- och småföretag för att hjälpa dem att förbättra arbetsmiljön. De mer än 40 inspirerande exemplen från tolv EU-medlemsstater grupperas i teman som t.ex. multidimensionella strategier och initiativ från mellanhänder som inte är verksamma på arbetsmiljöområdet. Syftet är att visa att samtidigt som mikro- och småföretag kan kämpa med att hantera arbetsmiljön kan initiativ för att förbättra arbetsmiljön i dessa företag lyckas och vara överförbara till olika länder och sektorer. Genom att samla in och analysera dessa fallstudier syftar rapporten till att svara på den viktiga frågan ”Vad fungerar, för vem och under vilka omständigheter?”

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne