Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program
08/03/2016 Typ: Rapporter 94 sidor

Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2020-2022, Rehabilitering

Mot bakgrund av den åldrande arbetskraften ger rapporten en överblick över de metoder som tillämpas för rehabilitering och återgång till arbete i hela Europa. Här analyseras faktorer som påverkar huruvida system för rehabilitering och återgång till arbetet utarbetas och genomförs i olika länder, och särskilda framgångsfaktorer för dessa system i Europa identifieras. Avslutningsvis diskuteras de rön som är av betydelse för politiken, och de områden identifieras där ytterligare forskning krävs för att fylla kunskapsluckorna.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne