Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program
08/03/2016 Typ: Rapporter 94 sidor

Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017, Rehabilitering

Mot bakgrund av den åldrande arbetskraften ger rapporten en överblick över de metoder som tillämpas för rehabilitering och återgång till arbete i hela Europa. Här analyseras faktorer som påverkar huruvida system för rehabilitering och återgång till arbetet utarbetas och genomförs i olika länder, och särskilda framgångsfaktorer för dessa system i Europa identifieras. Avslutningsvis diskuteras de rön som är av betydelse för politiken, och de områden identifieras där ytterligare forskning krävs för att fylla kunskapsluckorna.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne