Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program – Informationsblad
11/10/2016 Typ: Infoblad 2 sidor

Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program – Informationsblad

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2020-2022, Campaign 2016-2017

Mot bakgrund av den åldrande arbetskraften ger rapporten en överblick över de metoder som tillämpas för rehabilitering och återgång till arbete i hela Europa. Här analyseras faktorer som påverkar huruvida system för rehabilitering och återgång till arbetet utarbetas och genomförs i olika länder, och särskilda framgångsfaktorer för dessa system i Europa identifieras. Avslutningsvis diskuteras de rön som är av betydelse för politiken, och områden där ytterligare forskning krävs för att fylla kunskapsluckorna identifieras.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | PL | PT | SK | SV

Fler publikationer om detta ämne