Sammanfattning: Forskningsöversikt om rehabilitering och återgång till arbetet
11/07/2016 Typ: Rapporter 9 sidor

Sammanfattning: Forskningsöversikt om rehabilitering och återgång till arbetet

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017, Rehabilitering

Arbetskraften i Europa blir äldre. Äldre arbetstagare löper särskilt stor risk för att bli föremål för förtida invaliditetspension och långtidssjukskrivning, vilket medför avsevärda kostnader. Sammanfattningen baserar sig på en översikt som sammanfattar den nyaste kunskapen om system för arbetsrehabilitering och återgång till arbetet, program och åtgärder och deras olika beståndsdelar. Den analyserar aktuella bevis för åtgärdernas effektivitet och utforskar de faktorer som ligger bakom framgångsrik och hållbar rehabilitering och återanpassning.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne