Psykosociala faktorer i förebyggandet av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär

Keywords:

Arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär hänger ofta samman med fysiska riskfaktorer, såsom tunga lyft eller repetitiva rörelser. Psykosociala faktorer kan dock också spela en avgörande roll. De är inte bara en riskfaktor för att utveckla eller förvärra muskel- och skelettbesvär, utan kan också utgöra ett hinder för arbetstagares återgång till arbetet.

I det här informationsbladet tar vi upp psykosociala faktorer som kan vara bidragande orsaker till muskel- och skelettbesvär – exempelvis alltför stor arbetsbörda eller bristande socialt stöd – och förklarar vad de har för fysiologiska effekter. Här beskrivs också den bästa lösningen för att minimera effekterna av detta, nämligen en helhets- och deltagandebaserad strategi för riskbedömning på arbetsplatsen där både fysiska och psykosociala faktorer beaktas.

Ladda ner in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |

Fler publikationer om detta ämne