Hälsa och säkerhet för personer som arbetar med jordbruk, boskapsskötsel, trädgårdsodling eller skogsbruk
17/08/2017 Typ: Europeiska guider 176 sidor

Hälsa och säkerhet för personer som arbetar med jordbruk, boskapsskötsel, trädgårdsodling eller skogsbruk

Keywords:Workers, Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen

Denna icke bindande vägledning ger information och goda exempel på hur man kan genomföra direktiv om hälsa och säkerhet, tillsammans med annat som behövs, såsom förklaringar och praktiska exempel på faror och risker vid alla typer av arbete inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Vägledningen ska vara hjälpa alla berörda, särskilt jordbrukare, arbetsledare (huvudsakligen i små och medelstora företag), arbetsgivare, arbetstagare och deras representanter samt andra, att genomföra direktiv och på ett lämpligt sätt förebygga arbetsrelaterade risker. Vägledningen innehåller också en översikt av olika EU-direktiv, referenser och en lista med informationsresurser, en ordlista, en lista med viktiga frågor och en ämneslista, en tabell med praktiska exempel och en allmän tabell med berörda parters ansvarsområden. De goda exemplen i vägledningen har antingen hämtats från befintliga vägledningar i EU:s medlemsstater eller utformats specifikt för den här vägledningen. Den här publikationen finns i tryck på alla EU-språk.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne