Förebyggande politik och praxis. Metoder för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär
19/05/2020 Typ: Rapporter 53 sidor

Förebyggande politik och praxis. Metoder för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär

Keywords:Campaign 2020-2022, Belastningsbesvär, Workers

Som en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns projekt ”Översikt över forskning inom och politik och praxis för arbetsrelaterade belastningsbesvär” genomförde projektgruppen en uttömmande analys av policyer för förebyggande av belastningsbesvär i ett antal länder. Syftet var att få bättre förståelse för under vilka omständigheter som strategier och åtgärder för att hantera detta mycket vanliga arbetsrelaterade problem är effektivast.

I rapporten beskrivs 25 politiska initiativ samt en ingående analys av sex länder med olika strategiska metoder för att förebygga belastningsbesvär. Resultaten omfattar bland annat identifierade brister i uppgifter och utvärdering samt framgångsfaktorer som framträder i analysen.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne