Presentation – Arbetsmiljöarbetets värde och samhällskostnaderna till följd av arbetsrelaterade skador och sjukdomar
24/08/2020 Typ: Presentationer 27 sidor

Presentation – Arbetsmiljöarbetets värde och samhällskostnaderna till följd av arbetsrelaterade skador och sjukdomar

Keywords:En bra arbetsmiljö är bra för affärerna

I den här presentationen sammanfattar vi resultaten från den andra fasen av EU-Oshas projekt för att uppskatta kostnaderna till följd av arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall i Europa. Två metoder har tagits fram för att uppskatta kostnaderna:

  • En nedifrån-och-upp-metod som utgår från enskilda delar av kostnaderna – direkta, indirekta och immateriella kostnader.
  • En uppifrån-och-ned-metod som utgår från internationella uppgifter om den ekonomiska bördan till följd av skador och sjukdomar.

Kostnadsberäkningarna har gjorts för fem länder: Finland, Italien, Nederländerna, Polen och Tyskland. För dessa länder finns det uppgifter i tillräcklig omfattning och de är representativa för Europas olika geografiska områden, industrier och sociala system. I rapporten jämför vi resultaten för varje metod, uppmärksammar styrkorna och svagheterna och undersöker konsekvenserna för de politiska beslutsfattarna.

Ladda ner in:DA | DE | EL | EN | FI | FR | LT | MT | PL | RO | SV

Fler publikationer om detta ämne