From policy to practice: policies, strategies, programmes and actions supporting OSH in micro and small enterprises (från politik till praktik: politik, strategier, program och åtgärder som stödjer arbetsmiljöarbetet i mikro- och småföretag)
20/12/2017 Typ: Rapporter 99 sidor

From policy to practice: policies, strategies, programmes and actions supporting OSH in micro and small enterprises (från politik till praktik: politik, strategier, program och åtgärder som stödjer arbetsmiljöarbetet i mikro- och småföretag)

Keywords:Microenterprises

Denna rapport ger en översikt över hur arbetsmiljön kan stödjas i mikro- och småföretag.

Mikro- och småföretag möter särskilda utmaningar när det gäller att fastställa och hantera arbetsmiljörisker. I rapporten visas goda exempel från tolv olika EU-länder på hur mellanhänder, myndigheter och arbetsmiljöinstitut kan nå ut till och stödja mikro- och småföretag. I rapporten undersöks även erfarenheter från de mellanhänder som arbetar med mikro- och småföretag i arbetsmiljöfrågor och som har deltagit i workshoppar och intervjuer i nio EU-länder: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Det är uppenbart att det inte finns någon generell lösning som passar alla för att säkerställa arbetstagarnas säkerhet och hälsa på de minsta arbetsplatserna – en kombination av olika verktyg och initiativ som är skräddarsydda för varje företags specifika behov är sannolikt det mest verkningsfulla och effektiva sättet.

Mycket mer behöver göras för att förbättra arbetsmiljön i mikro- och småföretag i de flesta miljöer och sektorer. Baserat på de exempel som presenteras i denna rapport görs rekommendationer till stöd för framtida policyutveckling.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne