Främjande av OiRA i Frankrike
29/03/2018 Typ: Fallstudier 4 sidor

Främjande av OiRA i Frankrike

Keywords:HORECA, OiRA, Vägtransporter

Med hjälp av OiRA-verktyg (som utvecklats av Frankrikes nationella institut för säkerhet och hälsa – INRS) har man i Frankrike varit mycket framgångsrik med att nå fram till mikro- och småföretag för att uppmuntra dem till att göra en riskbedömning. I denna fallstudie sammanfattas de aktiviteter som genomförts inom vägtransport- och restaurangsektorerna för att nå fram till mikro- och småföretag med information om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Sammanfattningen ger bakgrundsinformation om sektorerna och om de idéer som ligger bakom den huvudsakliga inriktningen för båda verktygen.

Olika parters deltagande i processen förklaras och framgångsfaktorerna identifieras.

Ladda ner in:EN

Fler publikationer om detta ämne