OiRA för ett multinationellt företag
26/02/2020 Typ: Fallstudier 3 sidor

OiRA för ett multinationellt företag

Keywords:OiRA

I den här fallstudien tittar vi på hur en multinationell biltillverkare framgångsrikt har anpassat EU-Oshas programvara för att stödja samordnad riskbedömning på företagsnivå. Även om programvaran ursprungligen skapades med mikro- och småföretag i åtanke visar detta exempel hur användbart OiRA är. Det belyser utmaningarna som företaget först mötte, vad som har uppnåtts och möjligheterna som implementeringen av programvaran har skapat – inklusive minskade kostnader, främjande av arbetstagarnas delaktighet och möjligheten att utveckla programvaran på flera språk. Fallstudien visar också hur detta företags sätt att specialanpassa OiRA-programvaran är överförbart, vilket innebär att andra multinationella företag kan dra nytta av det.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne