Norge – Policy för olika livsfaser vid Oslos flygplats
09/03/2016 Typ: Fallstudier 4 sidor

Norge – Policy för olika livsfaser vid Oslos flygplats

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017

OSL äger och driver Norges huvudflygplats. OSL har 500 anställda med en genomsnittsålder på 46 år. Över 50 procent av arbetstagarna arbetar skift. OSL utarbetade därför en policy för olika livsfaser för att minska sjukfrånvaron och arbetsoförmågan och samtidigt kunna behålla erfarna arbetstagare längre. Ett arbetsmiljöprogram för seniorer utvecklades, som bland annat omfattar friskvårdsaktiviteter, kunskaps- och kompetensutveckling, flexibel arbetstid och utveckling av ett program för förvaltning av mänskliga resurser som inriktas på åldrande och alla skeden i livet. Hälsoövervakning, regelbundna hälsokontroller och seminarier om hälsa och karriärplanering infördes för arbetstagare över 50 år. Dessutom infördes flexibelt arbete, mer ledig tid och möjligheter till omplacering eller omskolning. Man anordnade friskvårdsaktiviteter och kurser med inriktning på näringslära, fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion. I samarbete med Stavangers universitet tillhandahålls utbildning för ledningen i frågor som rör äldre arbetstagare. Den genomsnittliga pensionsåldern för anställda på OSL har stigit med tre år (dvs. mer än det utsatta målet sex månader) och sjukfrånvaron och antalet medicinskt funktionshindrade har minskat. De anställda rapporterar en arbetstillfredsställelse på 90 procent, och OSL har fått nationellt erkännande för sin seniorpolicy. Framgångsfaktorerna är bland annat den högsta ledningens engagemang, samordningen mellan berörda parter, det externa stödet och mångfalden av åtgärder. De viktigaste principerna kan överföras till alla företag.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne