Den fjärde industriella revolutionen och social innovation i arbetslivet
27/08/2019 Typ: Diskussionsunderlag 9 sidor

Den fjärde industriella revolutionen och social innovation i arbetslivet

Keywords:ICT/digitalisation, Framväxande risker, Företagens sociala ansvar

När vi talar om arbetets framtid står oftast den tekniska utvecklingen i centrum för diskussionen. I detta diskussionsunderlag fokuserar vi på social innovation mot bakgrund av digitaliseringen och dess inverkan på de framtida jobben, arbetstagarna och arbetsplatserna samt på de utmaningar som detta innebär för regleringen och styrningen av arbetsmiljön.

I underlaget beskrivs det nya innovativa samhället och nya affärsmodeller som innebär att mer arbete utförs på nätet och i andra miljöer än kontorsmiljöer av arbetstagare som ofta är egenföretagare. Behovet av motståndskraft och anpassningsförmåga hos individerna, de nya kategorier av arbetstagare som detta leder till och de särskilda utmaningarna för nya och äldre arbetstagare diskuteras, tillsammans med behovet av att arbetsmiljöorganisationerna skiftar fokus till att stödja enskilda arbetstagare.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | MT

Fler publikationer om detta ämne