Att hantera riskerna med farliga kemikalier i ett läkemedelsföretag
18/06/2018 Typ: Fallstudier 5 sidor

Att hantera riskerna med farliga kemikalier i ett läkemedelsföretag

Keywords:Farliga ämnen, Kampanj 2018-2019

En avgörande faktor för att lyckas införa effektiva förebyggande åtgärder är att involvera de anställda i arbetet med att identifiera arbetsmiljörisker. Den slutsatsen drog det lettiska läkemedelsföretag som den här fallstudien handlar om. Företaget vidtog åtgärder för att kraftigt minska eller eliminera de anställdas exponering för cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen eller andra farliga kemikalier. Man fokuserade särskilt på anställda som var gravida eller ammande.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne