Prestationshöjande droger på arbetsplatsen – en arbetsmiljörisk att få bukt med
07/06/2018 Typ: Diskussionsunderlag 14 sidor

Prestationshöjande droger på arbetsplatsen – en arbetsmiljörisk att få bukt med

Keywords:Förebyggande av olyckor, Framväxande risker, Stress och psykosociala risker

Den här artikeln ger en aktuell bild av de säkerhets- och hälsorisker som användningen av prestationshöjande droger på arbetsplatsen medför.

Artikeln syftar till att beskriva det bredare sammanhang inom vilket arbetstagare använder prestationshöjande droger, genom att till exempel titta på de sociala och ekonomiska betingelser under vilka arbetstagare sannolikt kommer att använda dem. Dessutom granskas det hur mediebevakningen ser ut när det gäller denna typ av droger.

Målet är att stimulera till diskussion och visa vad chefer och beslutsfattare kan göra för att undanröja dessa risker.

Ladda ner in:EL | EN | HR | HU | LV | SL

Fler publikationer om detta ämne