Att integrera kemikaliesäkerhet i 5S-metoden vid tillverkning
18/06/2018 Typ: Fallstudier 7 sidor

Att integrera kemikaliesäkerhet i 5S-metoden vid tillverkning

Keywords:Farliga ämnen, Kampanj 2018-2019

En plåttillverkare i Estland har vidtagit åtgärder för att skydda sina anställda mot de farliga kemikalier som används i tillverkningen genom att låta säkerhetsfrågor ingå i en strategi för att öka tillverkningsprocessens effektivitet. Man har utgått från 5S-metoden, som hjälper företag att genomföra en effektivare organisation och standardiserade rutiner på arbetsplatsen.

Genom att anställda på alla nivåer i företaget varit aktivt involverade i arbetet har företaget lyckats införa effektivare och säkrare arbetsmetoder och rutiner för förvaring, användning och dokumentering av kemikalier. I arbetet har man tagit särskild hänsyn till de många inflyttade, rysktalande anställda på fabriken. Alla nya instruktioner och riktlinjer finns till exempel tillgängliga både på estniska och ryska.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne