Att integrera kemikaliesäkerhet i 5S-metoden vid tillverkning
18/06/2018 Typ: Fallstudier 7 sidor

Att integrera kemikaliesäkerhet i 5S-metoden vid tillverkning

Keywords:Farliga ämnen, Kampanj 2018-2019

En plåttillverkare i Estland har vidtagit åtgärder för att skydda sina anställda mot de farliga kemikalier som används i tillverkningen genom att låta säkerhetsfrågor ingå i en strategi för att öka tillverkningsprocessens effektivitet. Man har utgått från 5S-metoden, som hjälper företag att genomföra en effektivare organisation och standardiserade rutiner på arbetsplatsen.

Genom att anställda på alla nivåer i företaget varit aktivt involverade i arbetet har företaget lyckats införa effektivare och säkrare arbetsmetoder och rutiner för förvaring, användning och dokumentering av kemikalier. I arbetet har man tagit särskild hänsyn till de många inflyttade, rysktalande anställda på fabriken. Alla nya instruktioner och riktlinjer finns till exempel tillgängliga både på estniska och ryska.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne