Viktiga trender och drivkrafter för förändringar inom informations- och kommunikationsteknik och arbetets förläggning.
04/05/2017 Typ: Rapporter 154 sidor

Viktiga trender och drivkrafter för förändringar inom informations- och kommunikationsteknik och arbetets förläggning.

Keywords:Framväxande risker, ICT/digitalisation, Stress och psykosociala risker

I den här rapporten redogörs för resultaten av arbetspaket 1 i EU-Oshas projekt ”Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025” (prognos om nya och framväxande arbetsmiljörisker i samband med informations- och kommunikationsteknik och arbetets förläggning fram till 2025).

Trenderna och de viktigaste drivkrafterna för förändringar har fastställts i ett trestegsförfarande: framåtblickande analys, samråd med experter genom telefonintervjuer och en Delphi-liknande undersökning, vilket följs av ett miniseminarium. I rapporten listas och beskrivs dessa viktiga trender och drivkrafter. De kategoriseras enligt analysmodellen STEEP, som omfattar samhälleliga, teknologiska, ekonomiska, miljömässiga och politiska aspekter.

De faktorer som kommer att avgöra vilka arbetsmiljöutmaningar för arbetslivet som Europa står inför år 2025 till följd av digitaliseringen är alltifrån demografiska förändringar till tekniska innovationer.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne