Verktyg för interaktiv riskbedömning (IRAT) i Irland: BeSMART
24/09/2018 Typ: Fallstudier 5 sidor

Verktyg för interaktiv riskbedömning (IRAT) i Irland: BeSMART

Keywords:OiRA

Alla arbetsgivare är skyldiga att riskbedöma sin verksamhet och ”så långt det rimligen kan förutses” fastställa alla faror som kan leda till olyckor eller ohälsa. BeSMART är ett interaktivt webbaserat verktyg utformat för att göra det möjligt för små och medelstora företag att uppfylla dessa rättsliga krav genom att ta fram och registrera arbetsmiljöriskbedömningar.

Denna fallstudie beskriver BeSMART:s historia: från att verktyget utvecklades 2010 fram till nu har det nått över en fjärdedel av alla irländska små och medelstora företag, med cirka 43 000 registrerade användare. I fallstudien tar man också upp framtida utmaningar för BeSMART och andra interaktiva onlineverktyg för riskbedömning och deras framgångsfaktorer.

Ladda ner in:EN

Fler publikationer om detta ämne