Informationsblad: utsatta arbetstagare och farliga ämnen
18/10/2019 Typ: Infoblad 4 sidor

Informationsblad: utsatta arbetstagare och farliga ämnen

Keywords:Kampanj 2018-2019, Farliga ämnen, Kvinnor och arbetsmiljö

Detta informationsblad ger praktisk vägledning om rättsliga skyldigheter och god praxis när det gäller utsatta arbetstagare som kan exponeras för farliga ämnen i arbetet. Det är viktigt att riskbedömningar och förebyggande åtgärder tar hänsyn till arbetstagargrupper med särskilda behov eller som är särskilt utsatta för risker.

Informationsbladet sammanfattar arbetsgivarnas rättsliga skyldigheter och tar upp särskilda grupper, nämligen unga arbetstagare, migranter eller tillfälligt anställda, arbetstagare med sjukdomar, gravida och ammande arbetstagare samt kvinnliga arbetstagare. Vad kan arbetsgivarna göra för att se till att dessa arbetstagargrupper skyddas mot skada som orsakas av exponering för farliga ämnen?

Download in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Fler publikationer om detta ämne